Chwilio am restrau a modiwlau

Ddydd Llun 26 Awst, bydd yr holl restrau sydd wedi’u cyhoeddi’n cael eu gosod o fewn y cyfnod amser perthnasol ar gyfer 2024/2025.

On Monday 26th August, all published lists will be rolled over to the 2024/25 time period.

Cysylltwch â desg-gymorth@bangor.ac.uk am gefnogaeth gyda rhestrau darllen, gan gynnwys ceisiadau am fynediad at restrau wedi eu harchifo o flynyddoedd blaenorol.

Please contact helpdesk@bangor.ac.uk for all reading list support, including requests for access to Archived lists from previous years.