globe
 1. Core Reading 14 items
  1. Chinese in Steps Student Book 3 (1 textbook + CD) 0 items
  2. Recommended Reading 14 items
   1. Xian dai Han yu ci dian: Han Ying shuang yu = The contemporary chinese dictionary : Chinese-English edition - Zhongguo she hui ke xue yuan. Yu yan yan jiu suo. Ci dian bian ji shi 2002

    Book Argymhellir ei ddarllen - Recommended Reading

   2. New Practical Chinese Reader - Xun Lui 2015

    Book Argymhellir ei ddarllen - Recommended Reading

   3. Han yu hui hua 301 ju =: Conversational Chinese 301 - Yuhua Kang, Siping Lai 2005

    Book Argymhellir ei ddarllen - Recommended Reading

   4. Han yu 900 ju: Everyday Chinese : authentic language for real-life communication - "Han yu 900 ju" bian xie zu 2006 (kit =)

    Book Argymhellir ei ddarllen - Recommended Reading

   5. Colloquial Chinese 2: the next step in language learning - Qian Kan 2015

    Book Argymhellir ei ddarllen - Recommended Reading

   6. The Contemporary Chinese Dictionary - G. Zhao 01/03/2015

    Article Argymhellir ei ddarllen - Recommended Reading

   7. Xue Han yu yong li ci dian =: A learner's Chinese dictionary : illustrations of the usages - Chuanping Liu, Xianjun Pan 2005

    Book Argymhellir ei ddarllen - Recommended Reading

   8. Wai guo ren shi yong Han yu yu fa =: A practical Chinese grammar for foreigners - Dejin Li, Meizhen Cheng, Dehou Jin 2011

    Book Argymhellir ei ddarllen - Recommended Reading

   9. A key to Chinese speech and writing =: Han yu yu yan wen zi qi meng - Joël Bellassen, Pengpeng Zhang, Christian Artuso 1997

    Book Argymhellir ei ddarllen - Recommended Reading

   10. Ti yan Han yu: Experiencing Chinese, Wen hua pian, 60-80 ke shi = - Xiaoyu Zeng, Zhaojun Guo 2006

    Book Argymhellir ei ddarllen - Recommended Reading

   11. HSK yu fa jing jiang jing lian =: Practicing HSK grammar - Jing Zhang, Donglian Lü, Juan Xu 2008

    Book Argymhellir ei ddarllen - Recommended Reading

   12. Xin Hanyu shuiping kaoshi zhenti ji =: Official examination papers of HSK - China. Guojia han ban / Kongzi xueyuan zongbu 2012

    Book Argymhellir ei ddarllen - Recommended Reading

   13. Exercise book for writing Chinese characters - Shiping Da, Wanzhong Da 2006

    Book Argymhellir ei ddarllen - Recommended Reading

   14. Dang dai Zhong wen =: Dangdai Zhongwen = Contemporary Chinese - Jerry Schmidt, Zhongwei Wu, Wei Xu 2003-2004

    Book Argymhellir ei ddarllen - Recommended Reading

All rights reserved ©