Search for lists and modules

HYSBYSIAD PWYSIG I ACADEMYDDION: Mae rhestrau darllen 2019/20 bellach yn fyw. Cofiwch ofyn am gais am adolygiad ar gyfer y rhestrau newydd pan yn barod!


IMPORTANT NOTICE FOR ACADEMICS: 2019/20 reading lists are now live. Please remember to request review for the new lists when ready!Rhestr Darllen Archifedig / Archived Reading Lists

Y Rhestr Ddarllen Canllaw Cyflym / The Reading List Quick Start Guide