Search for lists and modules

Cysylltwch â desg-gymorth@bangor.ac.uk am gefnogaeth gyda rhestrau darllen, gan gynnwys ceisiadau am fynediad at restrau wedi eu harchifo o flynyddoedd blaenorol.

Please contact helpdesk@bangor.ac.uk for all reading list support, including requests for access to Archived lists from previous years.