Search for lists and modules

Cofiwch i cliciwch a'r 'Gofyn am Adolygiad' ar gyfer y rhestrau newydd ac rhestrau sydd wedi gael ei golygu pan yn barod!

Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch: rhestraudarllen@bangor.ac.uk NEU cysylltwch รข Llyfrgellydd Cefnogaeth Academaidd eich Coleg.

Please remember to click on 'Request Review' for new and edited lists when ready!

For more information please email readinglists@bangor.ac.uk OR contact your College's Academic Support Librarian.

Rhestr Darllen Archifedig / Archived Reading Lists