Skip to main content

Pori Sefydliad

Enw Trefnu yn ôl enw Cod Trefnu yn ôl cod Math Trefnu yn ôl math
Adrannau Di-Academaidd | Non-Academic Departments 9999 Coleg
Bangor University International College 1076 Coleg
Coleg Gwyddorau Dynol | College of Human Sciences 8012 Coleg
Coleg Gwyddorau'r Amgylchedd a Pheirianneg | College of Environmental Sciences and Engineering 8011 Coleg
Coleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes | College of Arts, Humanities and Business 8010 Coleg

Rhestrau wedi'u cysylltu Prifysgol Bangor University

Ar hyn o bryd, does dim rhestrau wedi'u cysylltu i'r Sefydliad.