Chwilio am restrau a modiwlau

NODYN ATGOFFA AR GYFER ACADEMYDDION: Cafodd y rhestrau rhestr ddarllen ei throsghlwyddo bellach, ac mae rhestrau newydd 2022-2023 ar gael i chi eu golygu. Cofiwch fewngofnodi cyn ceisio golygu. Gweler ein canllawiau cymorth.

NOTICE FOR ACADEMICS: Reading list rollover is now complete, and the new 2022-2023 lists are available for you to edit. Please make sure you are logged in before attempting to edit. Visit our help guides for assistance.

Rhestr Darllen Archifedig / Archived Reading Lists