Chwilio am restrau a modiwlau

HYSBYSIAD PWYSIG I ACADEMYDDION: Peidiwch â diweddaru'r rhestr ddarllen rhwng 21 a 25 Mehefin oherwydd y broses cario drosodd. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â'r broses, cysylltwch â'r Llyfrgellydd Cefnogaeth Academaidd. Diolch.

Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch: rhestraudarllen@bangor.ac.uk NEU cysylltwch â Llyfrgellydd Cefnogaeth Academaidd eich Coleg.


IMPORTANT NOTICE FOR ACADEMICS: Please DO NOT update reading lists between the 21st and 25th June due to the rollover procedure. If you have any queries about the process, please contact your Academic Support Librarian. Thank you.

Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch: rhestraudarllen@bangor.ac.uk NEU cysylltwch â Llyfrgellydd Cefnogaeth Academaidd eich Coleg.

Rhestr Darllen Archifedig / Archived Reading Lists