Search for lists and modules

HYSBYSIAD PWYSIG I ACADEMYDDION: Mae rhestrau darllen 2018/19 bellach yn fyw. Cofiwch i cliciwch a'r 'Gofyn am Adolygiad' ar gyfer y rhestrau newydd ac rhestrau sydd wedi gael ei golygu pan yn barod!

Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch: rhestraudarllen@bangor.ac.uk NEU cysylltwch รข Llyfrgellydd Cefnogaeth Academaidd eich Coleg

IMPORTANT NOTICE FOR ACADEMICS: 2018/19 reading lists are now live. Please remember to click on Request Review for new and edited lists when ready!

For more information please email readinglists@bangor.ac.uk OR contact your College's Academic Support Librarian