Search for lists and modules

NODYN ATGOFFA AR GYFER ACADEMYDDION: Mae'r holl restrau bellach wedi eu trosglwyddo!Sicrhewch fod eich rhestrau darllen wedi’u cyhoeddi fel y gall myfyrwyr eu gweld, a bod yr aelod cywir o staff academaidd wedi eu pennu i’r rhestr. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch a’ch Llyfrgellydd Cefnogaeth Academaidd.

NOTICE FOR ACADEMICS: All lists have now been rolled over! Please make sure your reading lists are published so they are visible to students, and that the correct academic is assigned to the list. If you have any questions, please contact your Academic Support Librarian.

Rhestr Darllen Archifedig / Archived Reading Lists